شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۱۸۸/۸‎ /خ‎۸
سرشناسهخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸.؛Khomeyni, Ruhollah, Leader and Founder of IRI. - پدیدآور
عنوانمناسک حج 
شرح پدیدآورمطابق با فتاوای و احکام امام خمینی ؛ ترجمه عبدالکریم بی آزارشیرازی
مشخصات ظاهری‎۲۱۵ص.:مصور، رنگی
وضعیت نشرتهران; دفتر نشر فرهنگ اسلامی; ۱۳۶۱
موضوعحج
موضوعفقه جعفری
توضیحاتچاپ پانزدهم: ‎۱۳۸۶؛ ‎۲۵۹ص
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    74986 LEFB0231563   موجود
 الهیات ۲   39639 THFB0194688   موجود
 الهیات    29932 THFB0263874   موجود
 مرکزی ۲   2037 ECFB0014834   موجود
 مرکزی    2036 ECFB0014823   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء