شماره راهنمای کنگرهHE‎ ۵۵۴۹/۵‎/آ‎۸‎ الف‎۲
سرشناسهابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲- - پدیدآور
عنوانآموزش و بهسازی منابع انسانی 
شرح پدیدآورتالیف حسین ابطحی
مشخصات ظاهری‎۱۸۷ ص. مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موسسه مطال; ۱۳۶۸
موضوعنیروی انسانی
موضوعآموزش حین خدمت
موضوعبرنامه ریزی آموزشی
توضیحاتکتابنامه.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی ۵   11503 ECFB0066897   کم استفاده
 مرکزی ۴   11502 ECFB0066886   موجود
 مرکزی ۲   11500 ECFB0066864   موجود
 مرکزی    11499 ECFB0066853   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء