شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۳/۱‎ /ح‎۸‎ م‎۵
سرشناسهحکیمی، محمدرضا، ۱۳۱۴- . Hakimi, Mohammad Reza - پدیدآور
عنوانمشعل اتحاد 
شرح پدیدآوربقلم، پیشوایان بزرگ تشیع وتسنن؛ به اهتمام محمدرضا حکیمی و عبدالکریم بی آزارشیرازی
مشخصات ظاهری‎۲۵۶ ص.:عکس
وضعیت نشرتهران; موسسه انجام کتاب; ۱۳۶۰
موضوعوحدت اسلامی
توضیحاتکتابنامه به صورت زیرنویس.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات ۳   48135 THFB0227049   موجود
 الهیات ۲   46236 THFB0227038   موجود
 الهیات    27074 THFB0227027   موجود
 ادبیات    2118 LEFB0033688   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء