شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۳/۱‎ /ب‎۹۲‎ د‎۴
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - گردآوردنده
عنوانرسالت انقلاب اسلامی ایران در توحید کلمه 
شرح پدیدآورباهتمام عبدالکریم بی آزارشیرازی
مشخصات ظاهری‎۲ج.:عکس
وضعیت نشرتهران; دفتر نشر فرهنگ اسلامی; ۱۳۶۲
موضوعوحدت اسلامی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات ۲ ۱  45667 THFB0226989   موجود
 الهیات ۲ ۲  44418 THFB0227005   موجود
 الهیات  ۲  39115 THFB0226990   موجود
 الهیات  ۱  39114 THFB0226978   موجود
 مرکزی ۲ ۲  6740 ECFB0021801   کم استفاده
 مرکزی  ۲  6739 ECFB0021797   موجود
 مرکزی ۲ ۱  6738 ECFB0021823   موجود
 مرکزی  ۱  6737 ECFB0021812   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء