شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۳/۱‎ /ب‎۹‎ و‎۳
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - گردآوردنده
عنوانالوحده الاسلامیه، او التقریب بین المذاهب السبعه، وثائق خطیره و بحوث علمیه لاعاظم علماء المسلمین من السنه و الشیعه 
شرح پدیدآورجمع و ترتیب عبدالکریم بی آزارالشیرازی
مشخصات ظاهری‎۵۲۰ ص.:مصور، نمونه
وضعیت نشربیروت; موسسة الاعلمی; ق‎۱۳۹۵
موضوعوحدت اسلامی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات    38017 THFB0226923   موجود
 مرکزی (گنجینه اهدایی) ۲   2336 CLFB0706058   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (گنجینه اهدایی)    2335 CLFB0706081   موجود، غیرقابل امانت
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء