شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۲/۸۲‎ /الف‎۹‎ ه‎۵
سرشناسهایرانی قمی، اکبر، ‎۱۳۴۱- - پدیدآور
عنوانهشت گفتارپیرامون حقیقت موسیقی غنائی سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر مطالعات دینی هنر ۵
شرح پدیدآورتحقیق ونگارش اکبرایرانی قمی
مشخصات ظاهری‎۲۱۶ ص.
وضعیت نشرتهران; سازمان تبلیغات اسلامی; ۱۳۷۰
موضوعاسلام و موسیقی
موضوعموسیقی
توضیحاتکتابنامه:ص. [۲۱۳]-‎۲۱۶.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    83633 LEFB0033208   موجود
 الهیات    53557 THFB0226185   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء