شماره راهنمای کنگرهQC‎ ۲۳‎ /ب‎۸‎ ف‎۹
سرشناسهبلات، فرانک، .Blatt, Frank J - پدیدآور
عنوانفیزیک پایه 
شرح پدیدآورتالیف فرانک . ج. بلت؛ ترجمه مهران اخباریفر، محمد خرمی، ناصر مقبلی
مشخصات ظاهری‎۴ج.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; فاطمی; ۱۳۷۴
موضوعفیزیک
توضیحاتعنوان اصلی:Principles of physics
توضیحاتجلد چهارم آن توسط ناصر مقبلی ترجمه شده است
مندرجاتج.‎۱. مکانیک‎۰- ج.‎۲. سیالات، حرارت و امواج.- ج.‎۳. الکتریسیته، مغناطیس، و الکترومغناطیس.- ج.‎۴. نور و فیزیک نوین
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  2  135206 CLB2555599  1385 موجود
 مرکزی  4  135205 CLB2555600  1384 موجود
 مرکزی 10 1  130383 CLB2548946  1381 موجود
 مرکزی 3 3  65894 SCFB0226613  1375 موجود
 مرکزی ۹ ۲  87209 CLFB0766166   موجود
 مرکزی ۵ ۴  71635 SCFB0269063   موجود
 مرکزی ۴ ۴  71634 SCFB0269322   موجود
 مرکزی ۵ ۳  71633 CLFB0631897   موجود
 مرکزی ۴ ۳  71632 CLFB0781589   امانت
 مرکزی ۸ ۲  71631 SCFB0269276   موجود
 مرکزی ۷ ۲  71630 CLFB5573112   موجود
 مرکزی ۹ ۱  71629 SCFB0269298   موجود
 مرکزی ۸ ۱  71628 SCFB0234603   موجود
 مرکزی ۷ ۱  71024 SCFB0253974   موجود
 مرکزی ۲ ۴  62935 SCFB0195553   موجود
 مرکزی  ۴  62934 SCFB0195564   موجود
 مرکزی ۵ ۲  62933 SCFB0195508   موجود
 مرکزی ۴ ۲  62932 SCFB0195519   موجود
 مرکزی ۴ ۱  62930 SCFB0195531   موجود
 مرکزی  ۳  62929 SCFB0195542   موجود
 مرکزی ۲ ۳  62928 SCFB0215310   موجود
 مرکزی ۶ ۱  57582 SCFB0229889   موجود
 مرکزی ۶ ۲  57573 SCFB0229890   موجود
 مرکزی ۳ ۴  57571 SCFB0229878   موجود
 مرکزی  ۴  44751 CLFB5142022   موجود
 مرکزی  ۳  44750 CLFB5141995   موجود
 مرکزی ۳ ۱  44749 CLFB5141962   موجود
 مرکزی ۲ ۱  42284 CLFB5106194   موجود
 مرکزی  ۳  19872 MSFB0197304   موجود
 مرکزی ۲ ۱  10732 AGFB0095219   موجود
 مرکزی ۲ ۲  10731 AGFB0095220   موجود
 مرکزی  ۳  10730 AGFB0095231   موجود
 مرکزی  ۴  10729 AGFB0095242   موجود
 مرکزی  ۲  10371 AGFB0081865   موجود
 مرکزی  ۱  10370 AGFB0081843   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء