شماره راهنمای کنگرهQ‎ ۱۶۳‎ /ق‎۴‎ ش‎۸۱
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - پدیدآور
عنوانشگفتیهای دریا قرآن و طبیعت؛ ‎۶
مشخصات ظاهری‎۳۹ص.: مصور(بخشی رنگی)
وضعیت نشرتهران; بعثت; [بی‌تا]
موضوعحیوانهای دریایی
موضوعقرآن و علوم طبیعی
موضوعخداشناسی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    72428 LEFB0506861   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء