شماره راهنمای کنگرهMT‎ ۶‎ /م‎۹‎ ش‎۹
سرشناسهمیلر، هیو ام.، ۱۹۰۸-، Miller, Hugh Milton - پدیدآور
عنوانشناسائی موسیقی: رهنمونی برای خوب گوش کردن انتشارات دانشگاه تهران ۱۶۶۵
شرح پدیدآورتالیف هیو، ام. میلر؛ ترجمه پرویز مدیری
مشخصات ظاهرییازده، ‎۳۳۹ ص.: مصور
وضعیت نشر[تهران]; موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران; ۱۳۵۷
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی
توضیحاتعنوان اصلی:Introduction to music : A guide to good listening
توضیحاتواژه نامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    42849 LEFB0188427   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء