شماره راهنمای کنگرهLB‎ ۱۰۴۳‎ /د‎۹۷‎ ک‎۲ ۱۳۶۹
سرشناسهذوفن، شهناز - پدیدآور
عنوانکاربرد مواد آموزشی (رسانه های آموزشی برای معلم) سال دوم - مراکز تربیت معلم 
شرح پدیدآورمولفان شهناز ذوفن، خسرو لطفی پور
مشخصات ظاهری‎۱۹۷ص.: مصور(رنگی)، جدول ، نمودار
وضعیت نشرتهران; وزارت آموزش و پرورش; ۱۳۶۹
موضوعمواد دیداری و شنیداری
موضوعتدریس
موضوعوسایل دیداری و شنیداری
توضیحاتکتابنامه: ص.۱۹۶-‎۱۹۷
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 علوم تربیتی ۲   32879 EDFB0174143   موجود
 علوم تربیتی    32878 EDFB0081795   موجود
 علوم تربیتی ۳   32877 EDFB0081809   موجود
 علوم تربیتی ۵   32876 EDFB0081810   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء