شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۲/۶‎ /ب‎۹‎ ر‎۵
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - پدیدآور
عنوانرساله نوین فقهی پزشکی 
شرح پدیدآورعبدالکریم بی آزار شیرازی
مشخصات ظاهریج.: مصور (رنگی)، جدول
وضعیت نشرتهران; دفتر نشر فرهنگ اسلامی; -۱۳۷۲
موضوعاسلام و پزشکی
موضوعفقه جعفری
توضیحاتکتابنامه: ص. ۱۹۱-‎۱۹۵؛ و بصورت زیرنویس
مندرجاتج.‎۱. بهداشت بدن و روان، آب و محیط زیست و اماکن عمومی.- ج.‎۲. مسایل درمانی: درمان با امساک و پرهیز، درمان با غذا..
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات  ۱  54042 THFB0225151   موجود
 الهیات  ۳  2019 THFB0225195   موجود
 الهیات  ۲  2018 THFB0225184   موجود
 الهیات ۳ ۱  2017 THFB0225173   موجود
 الهیات ۲ ۳  2016 THFB0225209   موجود
 الهیات ۲ ۲  2015 THFB0225210   موجود
 الهیات ۲ ۱  2014 THFB0225162   موجود
 مرکزی  ۱  1949 VEFB0002161   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء