شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۲۷۶/۱۲‎ /‎ت‎۴‎ آ‎۸‎ ‎
سرشناسهتریولا، ماریو، .Triola, Mario F - پدیدآور
عنوانآمار کاربردی (همراه با برنامه های کامپیوتری) انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ۱۷‎ علوم پایه؛ :‎۱۲۵
شرح پدیدآورتالیف ماریو تریولا؛ ترجمه محمدصادق تهرانیان، ابوالقاسم بزرگ نیا
مشخصات ظاهری‎۵۴۸ ص.: جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد); ۱۳۷۴
موضوعآمار
توضیحاتعنوان اصلی:.Elementary statistics
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135266 CLB2556004  1385 موجود
 ادبیات    139046 LEFB0864367   امانت
 مرکزی ۶   63348 SCFB0192619   موجود
 مرکزی ۵   61692 SCFB0190363   موجود
 مرکزی ۴   61691 SCFB0190374   موجود
 مرکزی ۳   61690 SCFB0190385   موجود
 مرکزی ۲   61689 SCFB0190400   موجود
 مرکزی    61688 CLFB0827591   موجود
 مرکزی ۱۶   61446 SCFB0187909   موجود
 مرکزی ۱۵   61445 SCFB0187976   موجود
 مرکزی ۱۴   61443 CLFB5573864   موجود
 مرکزی ۱۳   55580 SCFB0173751   موجود
 مرکزی ۸   51378 SCFB0251846   موجود
 مرکزی    38335 CLFB0314620   موجود
 مرکزی ۱۳   19032 CLFB5428009   موجود
 مرکزی ۱۲   18435 ECFB0217976   موجود
 مرکزی 11   12224 CLFB0936839   موجود
 مرکزی ۵   8184 AGFB0013350   موجود
 مرکزی ۴   8183 AGFB0013349   موجود
 مرکزی ۳   8182 AGFB0013338   موجود
 مرکزی ۲   8181 AGFB0013327   موجود
 مرکزی    8180 AGFB0013316   موجود
 مرکزی    3068 PHFB0032171   موجود
 مرکزی ۶   1898 ECFB0122722   موجود
 مرکزی ۵   1897 ECFB0131931   موجود
 مرکزی ۴   1896 ECFB0122766   موجود
 مرکزی ۲   1894 ECFB0122755   موجود
 مرکزی ۶   1722 MSFB0012544   موجود
 مرکزی ۵   1721 CLFB5282380   موجود
 مرکزی ۴   1720 MSFB0024929   موجود
 مرکزی ۳   1719 MSFB0025562   موجود
 مرکزی    1717 MSFB0011473   موجود
 مرکزی    1141 ENFB0019563   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء