شماره راهنمای کنگرهML‎ ۸۰‎ /م‎۷‎ پ‎۹
سرشناسهملاح، حسینعلی، ۱۳۰۰-۱۳۷۱. - پدیدآور
عنوانپیوند موسیقی و شعر 
شرح پدیدآورحسینعلی ملاح
مشخصات ظاهریهشتم، ‎۲۵۹ ص
وضعیت نشرتهران; فضا; ۱۳۶۷
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی در ادبیات
توضیحاتکتابنامه: ص۰ ۲۵۱-‎۲۵۹ و بصورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات ۳   152184 LEFB1098592   موجود
 قهرمان(ادبیات) ۲   151537 LEFB1070323   موجود
 ادبیات    71436 LEFB0187851   موجود
 مرکزی    17320 CLFB0091499   موجود
 یوسفی (ادبیات)    10845 lefb0972200   موجود
 مرکزی ۲   738 AUFB0008433   موجود
 مرکزی    737 AUFB0008422   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء