خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهK‎ ۵۲‎ /ف‎۲‎ م‎۶
سرشناسهمصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲- - پدیدآور
عنوانفرهنگ حقوقی انگلیسی - فارسی فرهنگ و دایره المعارف؛ ‎۱
شرح پدیدآورتالیف مهرداد مصلحی
مشخصات ظاهری‎302ص
وضعیت نشرتهران; آفرینش; ۱۳۶۹
موضوعحقوق
توضیحاتص. ع. به انگلیسی:Mehrdad Moslehi Dictionary of low
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    161239 LEFB1184880  موجود