شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۲۳/۸‎ /ب‎۹‎ م‎۷
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - شارح
عنوانمقام رهبری در فقه اسلامی، با استفاده از کتاب البیع امام خمینی "ره" 
شرح پدیدآورترجمه و توضیح عبدالکریم بی آزار شیرازی
مشخصات ظاهری‎۱۲۲ص
وضعیت نشرتهران; بعثت; ۱۳۶۹
موضوعرهبری (اسلام)
موضوعولایت فقیه
موضوعامامت
توضیحاتکتابنامه به صورت زیرنویس.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    79093 LEFB0025182   موجود
 الهیات    50940 THFB0216377   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء