شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۲۲‎ /ب‎۹‎ ج‎۹
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - پدیدآور
عنوانجهان دیگر، در موضوع معاد و رستاخیز 
شرح پدیدآوربا مقدمه ای از ناصر مکارم شیرازی
مشخصات ظاهریص، ‎۲۷۴ص. مصور
وضعیت نشرتهران; فراهانی; ۱۳۴۵
موضوعمعاد
موضوعرستاخیز
توضیحاتکتابنامه به صورت زیرنویس.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات    20539 THFB0268857   موجود
 مرکزی    17224 EDFB0621047   موجود
 الهیات ۲   10946 THFB0268879   موجود
 مرکزی    4191 SCFB0156356   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء