کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۱۲‎ /د‎۲‎ م‎۴
سرشناسهدانش پژوه، محمدتقی، ۱۲۹۰-‎۱۳۷۵. - پدیدآور
عنوانمدوامت در اصول موسیقی ایران: نمونه ای از فهرست آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی در غناء و موسیقی 
شرح پدیدآورتالیف محمدتقی دانش پژوه
مشخصات ظاهریچهار، ‎۲۳۸ ص
وضعیت نشرتهران; وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش; ۱۳۵۵
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی دانان
توضیحاتکتابنامه بصورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    39769 LEFB1035458   موجود، غیرقابل امانت
 یوسفی (ادبیات)    10390 LEFB1008593   موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء