شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۷۱۳‎ /‎ک‎۴‎ پ‎۹‎ ‎
سرشناسهکرین، ویلیام کریستوفر، ‎۱۹۴۳ - م.، Crain, William Christopher - پدیدآور
عنوانپیشگامان روان شناسی رشد 
شرح پدیدآورنوشته ویلیام سی. کرین؛ ترجمه فربد فدائی
مشخصات ظاهری‎۲۰۷ ص. مصور، نمودار
وضعیت نشرتهران; اطلاعات; ۱۳۶۷
موضوعروان شناسی رشد
توضیحاتعنوان اصلی:.Theories of development and applilcations
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135321 CLB2555526  1389 موجود
 علوم تربیتی 6   41147 EDFB0156758  1383 موجود
 مرکزی    34739 CLB2558678   موجود
 علوم تربیتی ۸   42961 EDFB0515368   امانت
 الهیات    42268 THFB0027726   موجود
 علوم تربیتی ۷   41148 EDFB0156769   امانت
 علوم تربیتی ۵   41146 EDFB0156747   امانت
 علوم تربیتی ۴   29386 EDFB0012832   موجود
 علوم تربیتی ۳   28620 EDFB0012810   موجود
 علوم تربیتی ۲   28619 EDFB0012843   موجود
 علوم تربیتی    28618 EDFB0012821   موجود
 مرکزی    1854 PHFB0002297   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء