شماره راهنمای کنگرهPN‎ ۱۹۹۵‎ /‎الف‎۳‎ الف‎۴‎ ‎
سرشناسهاحمدی، بابک، ‎۱۳۲۷- - پدیدآور
عنواناز نشانه های تصویری تا متن؛ به سوی نشانه شناسی ارتباط دیداری 
شرح پدیدآوربابک احمدی
ویرایش[ویرایش۲]
مشخصات ظاهری‎۳۲۷ ص.: نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر مرکز; ۱۳۷۵
موضوعسینما - نشانه شناسی
موضوعارتباط دیداری
موضوععلایم و تابلوهای راهنما
موضوعنشانه شناسی
موضوعسینما - زیبایی شناسی
توضیحاتعنوان دیگر: نشانه شناسی ارتباط دیداری.
توضیحاتچاپ هفتم: ‎۱۳۸۶
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص. [۲۸۳]-‎۳۰۲
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3   54715 CLFB5355941  1391 امانت
 مرکزی    135235 CLB2554014  1388 موجود
 مرکزی 2   39377 CLFB0323024  1386 موجود
 ادبیات 4   165998 LEFB0124462  1383 موجود
 ادبیات ۳   154500 LEFB1112713   موجود
 ادبیات 2   8313 LEFB0510433   موجود
 ادبیات    8312 LEFB0271934   امانت
 الهیات    5122 THFB0356598   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء