شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۳۰۳‎ /‎ک‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
سرشناسهکاظمی، مصطفی - پدیدآور
عنوانریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
شرح پدیدآورتالیف مصطفی کاظمی
مشخصات ظاهری‎۱۲۰ ص.: جدول، نمودار
وضعیت نشرگناباد; نشر مرندیز; ۱۳۷۶
موضوعریاضیات
موضوعمدیریت - ریاضیات
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135373 CLB2555932  1376 موجود
 مرکزی ۵   21056 ECFB0262220   موجود
 مرکزی    11616 MSFB0021052   کم استفاده

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء