شماره راهنمای کنگرهPE 1130 .P6 E6
سرشناسهPishghadam, Reza
عنوانEmployable English Ferdowsi University of Mashhad 761
شرح پدیدآورReza Pishghadam...[et al.]
مشخصات ظاهری151p.
وضعیت نشرMashhad; Ferdowsi University of Mashhad; 1399=2020
موضوعEnglish language - study and teaching(Higher)
موضوعEnglish language - Examinations, questions, etc. (Higher)
توضیحاتعنوان فارسی:انگلیسی کاربردی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 5   136212 CLB2557606  2020 امانت در رزرو 2 عضو
 مرکزی 4   136211 CLB2557605  2020 امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی 3   136210 CLB2557603  2020 امانت
 مرکزی 2   136209 CLB2557604  2020 امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی    136208 CLB2557602  2020 امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء