شماره راهنمای کنگرهNK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ط‎۴۲۲‎‎
سرشناسهکرامتی، ابوالفضل، ۱۳۵۰-
عنوانبازاریابی فرش: ترم سوم آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی رشته طراحی نقشه فرش طراحی نقشه فرش ۱۷
شرح پدیدآورنویسنده ابوالفضل کرامتی؛ تهیه و تنظیم اداره تدوین متون آموزشی ترویجی مرکز نشر و تصویر؛ سفارش دهنده دفتر آموزش روستائیان، گروه آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی
مشخصات ظاهری۷۲ ص: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; موسسه فرهنگی و هنری شقایق روستا; ۱۳۸۱
موضوعقالی و قالیبافی
موضوعقالی و قالیبافی - ایران - صنعت و تجارت
توضیحاتکتابنامه: ص ۷۲
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    132751 CLB2550955  1381 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء