شماره راهنمای کنگرهNK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ط‎۴۹‎‎
سرشناسهسامانیان، صمد
عنوانهندسه نقوش اسلامی: ترم سوم آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی رشته طراحی نقشه فرش طراحی نقشه فرش ۱۳
شرح پدیدآورنویسنده صمد سامانیان؛ تهیه و تنظیم اداره تدوین متون آموزشی ترویجی مرکز نشر و تصویر؛ سفارش دهنده دفتر آموزش روستائیان، گروه آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی
مشخصات ظاهری۵۶ ص: مصور
وضعیت نشرتهران; موسسه فرهنگی و هنری شقایق روستا; ۱۳۸۱
موضوعقالی و قالیبافی
موضوعطراحی هندسی
توضیحاتکتابنامه: ص ۵۶
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    132753 CLB2550953  1381 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء