شماره راهنمای کنگرهNK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ط‎۴۲‎‎
سرشناسهمحمدزاده، جعفر
عنوانمبانی رنگ در نقشه فرش (۲): ترم دوم آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی رشته طراحی نقشه فرش طراحی نقشه فرش ۲
شرح پدیدآورنویسنده جعفر محمدزاده؛ تهیه و تنظیم اداره تدوین متون آموزشی ترویجی مرکز نشر و تصویر؛ سفارش دهنده دفتر آموزش روستائیان، گروه آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی
مشخصات ظاهری۵۲ ص: مصور (رنگی)
وضعیت نشرتهران; موسسه فرهنگی و هنری شقایق روستا; ۱۳۸۱
موضوعقالی و قالیبافی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   132764 CLB2550948  1381 موجود
 مرکزی    132763 CLB2550949  1381 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء