شماره راهنمای کنگرهNK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ط‎۴‎‎
سرشناسهصوراسرافیل، شیرین، ۱۳۲۰-
عنوانآشنایی با طرحهای فرش ایران و جهان (۲): ترم سوم آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی رشته طراحی نقشه فرش طراحی نقشه فرش ۱۵
شرح پدیدآورنویسنده شیرین صوراسرافیل، تورج ژوله؛ تهیه و تنظیم اداره تدوین متون آموزشی ترویجی مرکز نشر و تصویر؛ سفارش دهنده دفتر آموزش روستائیان، گروه آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی
مشخصات ظاهری۲۸۵ ص: مصور
وضعیت نشرتهران; موسسه فرهنگی و هنری شقایق روستا; ۱۳۸۱
موضوعقالی و قالیبافی
توضیحاتکتابنامه: ص ۲۸۵؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    132765 CLB2550957  1381 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء