شماره راهنمای کنگرهJA‎ ۸۵‎ /‎م‎۲‎ ر‎۹‎‎
سرشناسهمایر، فردریک دبلیو.؛ Mayer, Frederick W.
عنوانروایت و کنش جمعی؛ چرا فراخوان های سیاسی و اجتماعی به داستان نیاز دارند 
شرح پدیدآورفردریک دبلیو میر؛ ترجمه ی الهام شوشتری زاده؛ ویرایش مهدی وجدانی
شابک‫‭9786226194426‬‬
مشخصات ظاهری[۲۴۵] ص
وضعیت نشرتهران; نشر اطراف; ۱۳۹۹
موضوعارتباط در سیاست
موضوعروایتگری
موضوعجامعه شناسی سیاسی
موضوعمشارکت سیاسی
موضوعکنش اجتماعی
توضیحات‏‫عنوان اصلی: Narrative politics: stories and collective action, [2014]‎‬
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۴۵]
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134978 CLB2556987  1399 امانت
 مرکزی    134977 CLB2556986  1399 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء