شماره راهنمای کنگرهDD‎ ۲۴۷‎ /‎هـ‎۲‎ پ‎۸‎‎
سرشناسهپل، لوکاس؛ Paul, Lucas
عنوانگشتاپو: تاریخچه یکی از قدرتمندترین سازمان های امنیتی جهان 
شرح پدیدآورلوکاس پل‏‫؛ ترجمه میرجواد سیدحسینی، مژگان محمدی
شابک‏‫‏‫‬‮‭9786002535344
مشخصات ظاهری‏‫‬‏۱۷۶ ص
وضعیت نشرتهران; بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه; ۱۳۹۹
موضوع
موضوعگشتاپو
موضوعسازمان ها و فعالیت های جاسوسی
موضوعنازیسم
موضوعآلمان - سیاست و حکومت - ۱۹۳۳-‎۱۹۴۵
توضیحات‏‫عنوان اصلی: ‭ Gestapo: the story behind Hitlerُs machine of terror
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134458 CLB2553116  1399 امانت
 مرکزی    134457 CLB2553115  1399 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء