شماره راهنمای کنگرهHD‎ ۳۸‎ /‎ن‎۲‎ م‎۲۲‎‎
سرشناسهنامغ، پرویز، ۱۳۱۸-۱۳۸۰.
عنوانمبانی مدیریت دولتی 
شرح پدیدآورتالیف پرویز نامغ
مشخصات ظاهری‏‫۳۸۴ ص: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر هستان; ۱۳۹۱
موضوعمدیریت - راهنمای آموزشی
موضوعسازمان های دولتی
توضیحاتعنوان روی جلد: مبانی مدیریت دولتی: برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه: ص [۳۸۱] - ۳۸۴؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135119 CLB2553504  1391 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء