شماره راهنمای کنگرهKMH‎ ۳۴۰۲‎ /‎ع‎۶‎ ش‎۴‎‎
سرشناسهعظیمی آقداش، محمد، ۱۳۵۰-
عنوان قراردادیایران. قوانین و احکام
عنوانشرح و درس آزمون های نظام مهندسی شهرسازی: حاوی مطالب اصلی منابع آزمون نظام مهندسی... 
شرح پدیدآورمولف محمد عظیمی آقداش
مشخصات ظاهری‏‫ج: جدول
وضعیت نشرتهران; نوآور; ۱۳۹۵
موضوعساختمان سازی - قوانین و مقررات
موضوعساختمان سازی - قوانین و مقررات
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
مندرجاتج.۱. شرح .-ج.۲. حاوی مطالب اصلی منابع آزمون نظام مهندسی شامل خلاصه قوانین، مقررات و مسائل شهرسازی...
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  133837 CLB2553888  1395 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء