شماره راهنمای کنگرهHD‎ ۵۷‎ /‎ط‎۲‎ ب‎۹۲‎‎
سرشناسهطاهری، شهنام، ‎۱۳۳۸- - پدیدآور
عنوانبهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (مدیریت بهره وری فراگیر) 
شرح پدیدآورتالیف شهنام طاهری
مشخصات ظاهری[‎۳۹۰] ص
وضعیت نشرتهران; نشر هستان; ۱۳۹۲
موضوعبهره وری
موضوعبهره وری
موضوعبهره وری - تجزیه و تحلیل
توضیحاتعنوان روی جلد: بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (مدیریت بهره وری فراگیر): همراه با راهنمای عملیاتی پیاده سازی و اجرای سیستم سنجش عملکرد و بهبود بهره وری
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه: ص [۳۸۹ - ‎۳۹۰]
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135017 CLB2553507  1392 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء