شماره راهنمای کنگرهTD‎ ۱۹۵‎ /‎م‎۶‎ م‎۷‎‎
سرشناسهملایی، حبیب، ‎۱۳۳۳-
عنوانمنابع معدنی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، معاونت پژوهشی ۲۲۳
شرح پدیدآورتدوین و گردآوری حبیب ملائی، رضا شریفیان عطار
شابک‏‫‭9786002474919‬‬
مشخصات ظاهری۲۴۴ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; سخن گستر: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاونت پژوهش و فن آوری; ۱۳۹۴
موضوعمعدن و ذخایر معدنی
موضوعمعدن و ذخایر معدنی - صنعت و تجارت - تاثیر بر محیط زیست
توضیحاتکتابنامه: ص ۲۴۴ - ۲۴۰
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3   132570 CLB2550791  1394 موجود
 مرکزی 2   132569 CLB2550790  1394 موجود
 مرکزی    132568 CLB2550789  1394 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء