شماره راهنمای کنگرهQ‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۳‎‎
سرشناسهعلی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-
عنوان‏‫روش شناسی تحقیق در عملیات نرم: با تاکید بر مبانی فلسفی و رویکردهای چند روشی مجموعه کتب روش شناسی تولید علم با پارادایم تطبیقی - اسلامی ۵
شرح پدیدآورتدوین علیرضا علی احمدی، حسین محمدی دولت آبادی؛ [برای] مرکز مطالعات راهبردی فردا (بخش خصوصی)، دانشکده مهندسی پیشرفت (دانشگاه علم و صنعت ایران)
مشخصات ظاهریوو، ‏‫۵۸۲ ص‫: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; تولید دانش; ۱۳۹۷
موضوعتحقیق - روش شناسی
موضوعتحقیق عملیاتی
موضوععلوم انسانی (اسلام)
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134559 CLB2552680  1397 موجود
 مرکزی    134558 CLB2552678  1397 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء