شماره راهنمای کنگرهQ‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۴‎‎
سرشناسهعلی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-
عنوان‏‫روش شناسی تحقیقات اجتماعی و مدیریت (رویکرد فلسفی- تطبیقی- اسلامی- کاربردی) مجموعه کتب روش شناسی تولید علم با پارادایم تطبیقی - اسلامی ۱
شرح پدیدآورتدوین علیرضا علی احمدی، رومینا فرهادی نهاد؛ [برای] مرکز مطالعات راهبردی فردا (بخش خصوصی)، دانشکده مهندسی پیشرفت (دانشگاه علم و صنعت ایران)
مشخصات ظاهرین، ‏‫۶۴۵ ص‫: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; تولید دانش; ۱۳۹۷
موضوعتحقیق - روش شناسی
موضوععلوم انسانی - تحقیق - روش شناسی
موضوععلوم انسانی (اسلام)
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134561 CLB2552679  1397 موجود
 مرکزی    134560 CLB2552681  1397 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء