شماره راهنمای کنگرهQ‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۲‎‎
سرشناسهعلی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-
عنوان‏‫روش شناسی های نظریه پردازی و تولید دانش اجتماعی مجموعه کتب روش شناسی تولید علم با پارادایم تطبیقی - اسلامی ۲
شرح پدیدآورتدوین علیرضا علی احمدی، عصمت مسعودی ندوشن؛ [برای] مرکز مطالعات راهبردی فردا (بخش خصوصی)، دانشکده مهندسی پیشرفت (دانشگاه علم و صنعت ایران)
مشخصات ظاهریه ه، ‏‫۵۵۵ ص‫: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; تولید دانش; ۱۳۹۷
موضوعتحقیق - روش شناسی
موضوععلوم اجتماعی - تحقیق - روش شناسی
موضوععلوم اجتماعی - فلسفه
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134567 CLB2552684  1397 موجود
 مرکزی    134566 CLB2552683  1397 امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء