شماره راهنمای کنگرهQ‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸‎‎
سرشناسهعلی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-
عنوان‏‫روش شناسی ترکیب و یکپارچه سازی نتایج مطالعات کمی/ کیفی و تولید دانش تفسیری مجموعه کتب روش شناسی تولید علم با پارادایم تطبیقی - اسلامی ۳
شرح پدیدآورتدوین علیرضا علی احمدی، بتول رحیمی وردوق؛ [برای] مرکز مطالعات راهبردی فردا (بخش خصوصی)، دانشکده مهندسی پیشرفت (دانشگاه علم و صنعت ایران)
شابک‏‫ ‭9789648632224‬
مشخصات ظاهریب ب، ‏‫۶۴۱ ص‫: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; تولید دانش; ۱۳۹۷
موضوعتحقیق - روش شناسی
موضوعتحلیل محتوا
موضوعگفتمان
موضوعتحقیق کیفی - روش شناسی
موضوععلوم اجتماعی - روش شناسی
موضوعتاویل
موضوعهرمنوتیک
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134563 CLB2552682  1397 موجود
 مرکزی    134562 CLB2552686  1397 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء