شماره راهنمای کنگرهQD‎ ۲۵۱/۲‎ /‎م‎۷۵‎ ش‎۹۸۱‎‎
سرشناسهمک موری، سوزان؛ McMurry, Susan - پدیدآور
عنوانراهنما و حل مسائل شیمی آلی 
شرح پدیدآورمولف سوزان مک موری؛ مترجم عیسی یاوری
مشخصات ظاهری۳ج: مصور، نمودار
وضعیت نشرتهران; نوپردازان; ۱۳۸۱
موضوعشیمی آلی
موضوعشیمی آلی
توضیحاتاین کتاب راهنما و حل مسایل «شیمی آلی» جان مک موری است
توضیحاتکتاب حاضر ترجمه بخشی از کتاب «Study guide and solutions manual For McMurry's organic chemistry. 5th ed» است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3 1  70742 SCFB0267513 5 1389 موجود
 مرکزی 4 1  45238 CLB2557897 5 1389 موجود
 مرکزی  1  45237 CLFB5122602 5 1389 موجود
 مرکزی 4 2  70744 SCFB0267476  1389 موجود
 مرکزی  3  45239 CLFB5120242 5 1387 موجود
 مرکزی 6 2  96289 CLFB1118124  1386 موجود
 مرکزی 6 3  101666 CLFB120990 5 1382 موجود
 مرکزی 7 3  63960 CLB2557895 5 1382 موجود
 مرکزی 2 2  63968 CLB2557896  1381 موجود
 مرکزی  2  63967 SCFB0211154  1381 موجود
 مرکزی 2 1  63963 SCFB0211187  1381 موجود
 مرکزی 3 2  63817 SCFB0208572  1381 موجود
 مرکزی  1  13919 AGFB0111315  1381 موجود
 مرکزی 5 1  96252 CLFB1118315   امانت
 مرکزی 5 3  71334 SCFB0268732   موجود
 مرکزی 4 3  70747 SCFB0267443   موجود
 مرکزی 3 3  70746 SCFB0267498   موجود
 مرکزی ۵   70745 SCFB0267487   امانت
 مرکزی ۴   70743 SCFB0267524   امانت
 مرکزی    63962 SCFB0211176   امانت
 مرکزی 2 3  63961 SCFB0211235   موجود
 مرکزی  3  48970 ENFB0234108   موجود
 مرکزی    48969 ENFB0234119   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء