شماره راهنمای کنگرهHG‎ ۴۰۲۶‎ /‎آ‎۴‎ م‎۴‎‎
سرشناسهآذربراهمان، علیرضا، ‎۱۳۵۶-
عنوانمدیریت مالی 
شرح پدیدآورعلیرضا آذربراهمان، جلال آذربراهمان
مشخصات ظاهری‏‫۲ج
وضعیت نشرمشهد; انتشارات نما: نشر جهان فردا; ۱۳۹۲
موضوعمدیریت مالی
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدیدچاپ و ویرایش شده است
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2 1  134841 CLB2553580 2 1392 موجود
 مرکزی  1  134840 CLB2553581 2 1392 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء