شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۶۳۷‎ /‎م‎۸‎ ک‎۲۲۳‎‎
سرشناسهکاوی، استیون آر.، ۱۹۳۲-‎۲۰۱۲م.؛ .Covey, Stephen R - پدیدآور
عنوانهفت عادت مردمان موثر 
شرح پدیدآوراستفان کاوی؛ ترجمه گیتی خوشدل
مشخصات ظاهری‎۱۸۹ ص: مصور، نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر پیکان; ۱۳۸۱
موضوعموفقیت - جنبه های روانشناسی
موضوعخلق و خو
توضیحاتعنوان اصلی: The seven habits of highly effective people: restoring the character ethic
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران و مترجمان متفاوت منتشر شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   135025 CLB2553520  1381 امانت
 مرکزی    135024 CLB2553521  1381 امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء