شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۶۳۷‎ /‎الف‎۲‎ پ‎۲‎‎
سرشناسهپاول، جان جوزف،‏‫ ۱۹۲۵- م.؛‏‬ Powell, John Joseph
عنوانمن کیستم؟ چرا می ترسم بگویم (روانشناسی خویشتن) 
شرح پدیدآورنوشته جان پاول؛ ترجمه فرشته نایبی
مشخصات ظاهری۱۵۷ ص
وضعیت نشرتهران; موسسه انتشارات نزهت; ۱۳۸۰
موضوعروابط بین اشخاص
موضوعخودشناسی
موضوعابراز وجود
توضیحاتعنوان اصلی: ‎Why am I afraid to tell you who I am?...‬.
توضیحاتاین کتاب در سال های مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    132744 CLB2550938  1380 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء