شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۶۸۳/۲‎ /‎م‎۵‎ س‎۲۴‎‎
سرشناسهمستوفی نژاد، داود، ‎۱۳۳۹- - پدیدآور
عنوانسازه های بتن آرمه: براساس روش طرح مقاومت (ACI 318-۱۴) و طراحی در حالات حدی 
شرح پدیدآورتالیف داود مستوفی نژاد
مشخصات ظاهری‎۲ج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشراصفهان; ارکان دانش; ۱۳۹۵
موضوعساختمان های بتن مسلح
موضوعساختمان ها - طراحی
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سال۱۳۸۵ توسط همین ناشر با عنوان«سازه های بتن آرمه: براساس ACI 318-05 و آیین نامه بتن ایران (آبا)» منتشر شده است
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  135282 CLB2555973 2 1398 امانت
 مرکزی  2  132623 CLB2550874  1396 امانت
 مرکزی  1  132360 CLB2551008  1395 امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء