شماره راهنمای کنگرهRC‎ ۴۸۹‎ /‎د‎۴۲۶‎ هـ‎۴۲‎‎
سرشناسههریس، راس، ۱۹۶۶- م.؛ Harris, Russ
عنوانسوالات و پرسش های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT): راهنمای درمانگران ۱۵۰ نکته چالش برانگیز مشترک در درمان پذیرش و تعهد 
شرح پدیدآورراس هریس؛ ترجمه حسین هادی طرقی...[و دیگران]؛ ویراستار علمی حمید نجات
مشخصات ظاهری[۲۱۹] ص: جدول
وضعیت نشرمشهد; انتشارات فراانگیزش; ۱۳۹۹
موضوعدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
توضیحات‏‫عنوان اصلی: ACT questions & answers: a practitioner's guide to 150 common sticking points in acceptance & commitment therapy ,2018
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۱۹]
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135187 CLB2554167  1399 موجود
 علوم تربیتی 2   59651 EDFB7442228  1399 امانت
 علوم تربیتی    59650 EDFB7442229  1399 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء