شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۶۶‎ /‎ک‎۲‎ ن‎۹۲‎‎
سرشناسهکارل، آلکسیس، ۱۸۷۳-۱۹۴۴، Carrel, Alexis - پدیدآور
عنواننیایش=La priere (به ضمیمه دعا) شرکت سهامی انتشار ۱۳
شرح پدیدآورنوشته آلکسیس کارل؛ ترجمه علی شریعتی
مشخصات ظاهری۱۴۶ ص
وضعیت نشرمشهد; شرکت سهامی انتشار; ۱۳۴۶
موضوعدعا
موضوعدعا - تاثیر
موضوعدعا - جنبه های قرآنی
توضیحاتعنوان اصلی:La priere
توضیحاتعنوان عطف: نیایش - دعا
توضیحاتاین کتاب شامل ترجمه نیایش از کارل الکسی و سخنرانی علی شریعتی است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشرشده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات    88697 THFB1052783  1346 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء