شماره راهنمای کنگرهQP‎ ۳۶۰‎ /‎پ‎۹‎ ر‎۹۴‎‎
سرشناسهپیری، مرتضی، ۱۳۵۷- - پدیدآور
عنوانروانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان: مجموعه روانشناسی کارشناسی ارشد. مجموعه روانشناسی
شرح پدیدآورمولف مرتضی پیری؛ [برای] موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
مشخصات ظاهری۲۳۰ ص: مصور، نمودار، جدول
وضعیت نشرتهران; پوران پژوهش; ۱۳۹۶
موضوعروان شناسی فیزیولوژیکی
موضوعروان شناسی فیزیولوژیکی
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
موضوعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 علوم تربیتی    59390 EDFB7442007  1396 امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی    129818 CLFB132700  1394 امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء