شماره راهنمای کنگرهBH‎ ۳۹‎ /‎ب‎۹‎ ت‎۲۲‎ ‎
سرشناسهبیردزلی ،‏‫ مانرو سی.‬، ‏‫۱۹۱۵- م.‏‬؛ Beardsley, Monroe C - پدیدآور
عنوانتاریخ و مسائل زیباشناسی مجموعه ادب فکر - هنر و ادبیات ۱
شرح پدیدآورمونروسی بیردزلی، جان هاسپرس؛ ترجمه ی محمدسعید حنایی کاشانی
مشخصات ظاهرینه،۱۵۸ ص
وضعیت نشرتهران; هرمس; ۱۳۸۷
موضوعزیبایی شناسی
موضوعزیبایی شناسی
توضیحاتاین کتاب ترجمه دو مقاله ی:Aesthetics, Problems of, Aesthetics, History of از Encyclopaedia of philosophy است
توضیحاتکتاب حاضر توسط انتشارات متفاوت در سال های مختلف منتشر شده است
مندرجاتتاریخ زیباشناسی/ مونرو سی. بیردزلی . ص.۷ - ۷۲ ‎۰- مسائل زیباشناسی/ جان هاسپرس. ص.۷۳-‎۱۵۴
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    166606 LEFB0123999  1387 موجود
 مرکزی    134816 CLB2553997  1387 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء