شماره راهنمای کنگرهGV 706.4 .A355 2019
عنوانAdvances in sport and exercise psychology 
شرح پدیدآورThelma S. Horn, Alan L. Smith
ویرایش4th ed
مشخصات ظاهریxiv, 514p.: ill
وضعیت نشرChampaign, IL; Human Kinetics Pub.; c2019
موضوعSports
موضوعExercise
توضیحاتIncludes bibliographical references and index
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    20081 CLB2547739   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء