شماره راهنمای کنگرهPR‎ ۹۱۹۹/۴‎ /‎ر‎۹‎ د‎۴۲‎‎
سرشناسهرید، ایان؛ Reid, Ian - author
عنواندر پی پایان (رمان) رمان خارجی
شرح پدیدآورایان رید؛ ترجمه شقایق قندهاری؛ ویراستار بهنام ناصح
شابک‏‫‬‭9786003840683
مشخصات ظاهری۲۵۱ ص
وضعیت نشرتهران; آموت; ۱۳۹۸
موضوعداستان های کانادایی - قرن ۲۱م.
توضیحات‏‫عنوان اصلی: ‭I'm thinking of ending things, 2016
معرفی کتاب
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   107687 CLFB127067   موجود
 مرکزی    107686 CLFB127066   امانت
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء