شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۵۵‎ /هـ‎۸‎ الف‎۴۲۳‎ ‎
سرشناسههمایی نژاد، محمدرضا
عنوانارتعاشات: کارشناسی ارشد مدرسان شریف. کارشناسی ارشد
شرح پدیدآورمولفان محمدرضا همایی نژاد، ابوالفضل اسکندری، مهدی صنعتی
مشخصات ظاهری۳۳۸ ص: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; مدرسان شریف; ۱۳۹۶
موضوعارتعاش
موضوعارتعاش
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
موضوعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
توضیحاتعنوان روی جلد: ارتعاشات: ویژه رشته های مهندسی مکانیک و هوافضا؛ آموزش کامل مطالب درسی، نکات مهم و کلیدی به همراه سوالات و ...
توضیحاتکتابنامه: ص ۳۳۸
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   135433 CLB2556098  1396 موجود
 مرکزی    108313 CLFB130236  1396 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء