شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۴۰۰۹‎ /‎ع‎۵‎ ن‎۲‎‎
سرشناسهنامورمطلق، بهمن، ‎۱۳۴۱- - author
عنواناسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی نظریه ها و نقدهای ادبی - هنری ۱۲
شرح پدیدآوربهمن نامورمطلق
شابک‫‭9789643729370
مشخصات ظاهری‏‫۶۱۳ ص
وضعیت نشرتهران; سخن; ۱۳۹۸
موضوععشق در ادبیات
موضوععشق
موضوعاساطیر ایرانی در ادبیات
موضوعشعر عاشقانه فارسی - تاریخ و نقد
موضوعداستان های عاشقانه فارسی
توضیحاتکتابنامه: ص ۶۰۳ - ۶۱۳
معرفی کتاب
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات 2   166885 LEFB0125642   موجود
 ادبیات    166884 LEFB0125645   امانت
 مرکزی    108525 CLFB127240   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء