شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۴۳۱‎ /‎ن‎۲‎ الف‎۵۲‎‎
سرشناسهنامی، حسین، ‎۱۳۵۵- - پدیدآور
عنواناستعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز گروه فنی و مهندسی) دکتری مدرسان شریف. دکتری
شرح پدیدآورمولف حسین نامی
مشخصات ظاهری۶۰۰ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; مدرسان شریف; ۱۳۹۷
موضوعآزمون های هوش
موضوعآزمون های هوش
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
موضوعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
توضیحاتعنوان روی جلد: استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز گروه فنی و مهندسی) آموزش ساده و روان مطالب درسی به همراه ارائه روش های سریع...
توضیحاتکتابنامه: ص۶۰۰
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   108044 CLFB128140  1397 امانت
 مرکزی    108043 CLFB128139  1397 امانت
 مرکزی    135419 CLB2556091  1394 موجود
 مرکزی 3   131391 CLB2550326  1394 امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء