شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۲/۸۲‎ /ش‎۴‎ ن‎۶
سرشناسهشریعت موسوی، مصطفی - پدیدآور
عنواننظری بموسیقی از طریق کتاب و سنت 
شرح پدیدآورتالیف مصطفی شریعت موسوی
مشخصات ظاهری‎۴ج.(در یک مجلد)
وضعیت نشرقم; اسماعیلیان; ۱۳۷۲
موضوعاسلام و موسیقی
موضوعموسیقی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات ۲ ۱-۴  3486 LEFB0033183   موجود
 ادبیات  ۱-۴  3182 LEFB0033194   موجود
 الهیات ۲ ۱-۴  765 THFB0226211   موجود
 الهیات  ۱-۴  325 THFB0226222   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء